dnes je 15.6.2024

Input:

Žádost o poskytnutí informace

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.85
Žádost o poskytnutí informace

Vzor

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice

ŽADATEL

Právnická osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČ):

Podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a sídla, popř.jiná adresa pro doručování, IČ):


Fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování):


POŽADOVANÁ INFORMACE:

Datum:                                                 Podpis:

                                                            Telefon:

                                                            E-mail:

Nahrávám...
Nahrávám...