dnes je 18.6.2024

Input:

Žádost o povolení kratší pracovní doby

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4
Žádost o povolení kratší pracovní doby

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnavatel:

..................................................

se sídlem:.....................................

V................... dne...................

Věc: Žádost o povolení kratší pracovní doby

Vážený pane řediteli,

pracuji na Vaší škole na pozici ................, a to na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 2. ledna 2017. Dne 24. června 2023 nabyl právní moci rozsudek, na základě kterého bylo rozvedeno mé manželství a pro dobu po rozvodu mi byly svěřeny do péče 2 nezletilé děti ve věku 5 a 8 let. S ohledem na tuto skutečnost si Vás dovoluji požádat o povolení kratší pracovní doby, a to na dobu 30 hodin týdně (6 hodin denně). S odpovídajícím snížením mzdy ve smyslu § 80 ZP (zákoníku práce) počítám.

Děkuji předem za vyřízení mé žádosti a jsem s pozdravem

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

Stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin týdně. Tato délka se mění s ohledem na druh práce např. v případech uvedených v § 79 odst. 2 zákoníku práce, podle kterého stanovená týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout u zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně, u zaměstnanců s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně a u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.

Určité odchylky pak platí rovněž pro členy posádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě či členy posádky letadla.

Zkrátit stanovenou týdenní dobu pod stanovenou týdenní pracovní dobu nesmějí zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 zákoníku práce, tj. např. stát, územní samosprávný celek apod. Ostatní zaměstnavatelé mohou stanovenou týdenní dobu zkrátit bez snížení mzdy pod uvedený rozsah, nicméně toto zkrácení lze provést pouze v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu.

U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...