dnes je 16.7.2024

Input:

Žaloba o zaplacení náhrady škody - ztráta svěřených předmětů

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.9
Žaloba o zaplacení náhrady škody - ztráta svěřených předmětů

 

Okresnímu soudu v .............

adresa soudu

 

 

V .............. dne ............

 

 

Žalobce: Škola

IČO:

se sídlem:

jejímž jménem jedná: .............., ředitel

 

 

Žalovaný: Zaměstnanec

nar.: ......................

bytem: ...................

 

 

 

o zaplacení................ Kč

jako náhrady způsobené škody

 

 

Dvojmo

Doporučeně

Přílohy: dle textu

 

Soudní poplatek byl uhrazen vylepením kolkových známek na tomto podání.

 

 

I.

 

Žalovaný byl u Žalobce zaměstnán na základě pracovní smlouvy uzavřené dne ............ jako ............... (dále jako „Pracovní smlouva"). Jako den nástupu do práce byl stanoven den .............

 

Věcná a místní příslušnost Okresního soudu v ............. je dána v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský soudní řád") ve spojení s ustanovením § 87 písm. b) občanského soudního řádu.

 

Důkazy:

Pracovní smlouvou uzavřenou mezi Žalobcem a Žalovaným

S výhradou dalších důkazů

 

 

II.

 

Žalovaný převzal na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí uzavřené dne ............... mezi Žalovaným a Žalobcem, za účelem výkonu práce notebook HP EliteBook 8760w - Intel Core i7 2670QM Sandy Bridge, 17.3" LED 1920x1080 matný, RAM 8GB, NVIDIA Quadro 4000M 2GB, HDD 750GB 7200 otáček, BD-ROM, WiFi, Bluetooth, webkamera, čtečka otisků prstů, DisplayPort, Windows 7 Professional označený evidenčním číslem 567/2012, v pořizovací ceně 75.000,- Kč (dále jako „Notebook").

 

Žalovaný dne ............ oznámil Ing. Františku Novákovi, řediteli školy (Žalobce), že Notebook ztratil. Žalobce tedy Žalovaného dne .......... písemně vyzval k náhradě způsobené škody ve výši .................., která odpovídá pořizovací ceně Notebooku s přihlédnutím k době jeho užívání a opotřebení. Žalovaný na tuto výzvu nereagoval a požadovanou částku do dnešního dne neuhradil.

 

S ohledem na ustanovení § 255 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tak žalovaný odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení, resp. v daném případě na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, a je povinen žalobci uhradit škodu, která mu ztrátou Notebooku vznikla.

 

Důkazy:

Dohodou o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Výslechem ředitele školy (Žalobce)

Dopisem ze dne ............ nazvaným „Výzva k náhradě škody"

S výhradou dalších důkazů

 

 

III.

 

S ohledem na výše uvedené navrhuje Žalobce soudu, aby po provedeném dokazování vydal tento

 

r o z s u d e k :

 

Žalovaný je povinen zaplatit Žalobci částku ve výši ............ a nahradit Žalovanému náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

 

.................................

žalobce

 

 

Komentář:

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Právní praxe je jednotná v tom, že předmětem odpovědnosti nemůže být např. kancelářský nábytek, automobil, stroje apod. Půjde tedy o spíše drobné předměty, které zaměstnanec používá při výkonu své práce a zajišťování jejichž ochrany by bylo pro zaměstnavatele příliš nepraktické, např. notebooky,

Nahrávám...
Nahrávám...