dnes je 15.6.2024

Input:

Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění alkoholu nebo jiných návykových látek

27.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2
Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění alkoholu nebo jiných návykových látek

Jaroslava Pfeilerová

Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění alkoholu nebo jiných návykových látek podle zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Zaměstnavatel:  (název školy, sídlo) 
Důvod dechové zkoušky:  (např. namátková kontrola, podezření, že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu, apod.) 
Výsledek orientační dechové zkoušky:   
Jméno kontrolovaného zaměstnance:  (podle požadavků uvést datum narození, bydliště apod.) 
Pracovní zařazení kontrolovaného zaměstnance:   
 
Prohlášení zaměstnance: S dechovou zkouškou souhlasím – nesouhlasím.
(Lze doplnit sdělení, že zaměstnanec byl poučen o důsledcích odmítnutí dechové zkoušky na alkohol.) 


..................................................
podpis kontrolovaného zaměstnance  
 
Nahrávám...
Nahrávám...