dnes je 18.6.2024

Input:

Živelné pohromy - povodeň - co má vědět každý žák

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.14
Živelné pohromy - povodeň - co má vědět každý žák

 

 

Živelné pohromy - POVODEŇ - co má vědět každý žák

 

Žáci a učitelé budou při ohrožení informováni

- ředitelem školy

- třídním učitelem

- signálem sirény „Všeobecná výstraha“ - kolísavý tón po dobu 140 sekund, signál se vysílá 3x

- místními kompetentními orgány - městský nebo obecní úřad

- hlášením místního rozhlasu

- médii - televizí, rozhlasem

 

Co mají žáci a učitelé neprodleně udělat

- vytipovat si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou

- připravit pytle s pískem pro utěsnění nízko položených dveří a oken

- informovat se na obecním nebo městském úřadě o místu evakuace

- připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny

- osobní automobil připravit k použití

- připravit evakuaci zvířat

- zajistit, upevnit věci, které by mohla voda odnést

- připravit evakuační zavazadla a opatřit je štítkem s vaší adresou

 

Obsah evakuačního zavazadla

- základní trvanlivé potraviny

- pitná voda

- osobní léky

- toaletní a hygienické potřeby

- náhradní prádlo a obuv

- přikrývka nebo spací pytel a pláštěnka

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

- svítilna, přenosné rádio s rezervními bateriemi

- kapesní nůž, zápalky, šití atd.

 

POZOR - malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou.

 

Povodeň

 

1) EVAKUACE, která se vyhlašuje:

- signálem sirény „Všeobecná výstraha“

- místními kompetentními orgány

- místním rozhlasem a dalšími sdělovacími prostředky

 

2) Opuštění ohroženého prostoru

- vlastním dopravním prostředkem do evakuačního prostoru

- do prostoru soustředění k převozu do evakuačního prostoru

 

3) Pokyny orgánů obce a záchranářů při řízení evakuace

jednotky IZS - sem patří Hasičský

Nahrávám...
Nahrávám...