dnes je 15.6.2024

Input:

236/2021 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického

č. 236/2021 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického bez odborného dohledu
a) provádět a kontrolovat šetření v ohnisku nákazy, stanovit nezbytná protiepidemická opatření,
b) zpracovat a vyhodnocovat nálezy, spisovou a zdravotnickou dokumentaci z epidemiologických a hygienických šetření z hlediska vlivu na zdraví,
c) zpracovávat výsledky měření fyzikálních, chemických a biologických faktorů, zejména hluku, vibrací, osvětlení, neionizujícího záření, mikroklimatických podmínek z hlediska vlivu na zdraví a vyhodnocovat je,
d) hodnotit zdravotní riziko a provádět opatření v oblasti výživy, bezpečnosti potravin a předmětů běžného
Nahrávám...
Nahrávám...