dnes je 24.5.2024

Input:

324/2021 Sb., Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

č. 324/2021 Sb., Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021
o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ VLACHOVICE-VRBĚTICE
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územních samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.
§ 2
Rozhodné období
(1) Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na poskytnutí jednorázového odškodnění je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.
(2) Rozhodné období se pro účely stanovení výše jednorázového odškodnění oprávněných osob dále člení na
a) období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014,
b) období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a
c) období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020.
§ 3
Oprávněné subjekty
(1) Oprávněným krajem je Zlínský kraj.
(2) Oprávněnou obcí je tato obec nacházející se na území Zlínského kraje:
a) Bohuslavice nad Vláří,
b) Haluzice,
c) Lipová,
d) Slavičín,
e) Vlachovice.
(3) Oprávněnou osobou je
a) fyzická osoba, která byla v rozhodném období přihlášena k trvalému pobytu v obci uvedené v odstavci 2,
b) fyzická osoba, která byla v rozhodném období držitelem povolení k trvalému pobytu a byla přihlášena k pobytu v obci uvedené v odstavci 2.
(4) Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.
§ 4
Jednorázové odškodnění územních samosprávných celků
(1) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši 59 000 000 Kč pro Zlínský kraj.
(2) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši
a) 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
b) 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
c) 36 064 000 Kč pro obec Lipová,
d) 104 290 000 Kč pro obec Slavičín,
e) 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.
§ 5
(1) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a oprávněné obci poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.
(2) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a obci poukáže Ministerstvo financí do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona na účet kraje a obce vedený u České národní banky.
(3) Jednorázové odškodnění podle § 4 není účelově určeno a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.
§ 6
Jednorázové odškodnění oprávněných osob
(1) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. a) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 300 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu, s výjimkou oprávněné osoby s trvalým pobytem na území obce Slavičín, kde je tento nárok přiznán pouze oprávněné osobě s trvalým pobytem na území části obce Divnice.
(2) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. b) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 100 Kč za každý kalendářní den trvalého
Nahrávám...
Nahrávám...