dnes je 24.5.2024

Input:

361/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

č. 361/2015 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
[zrušeno č. 38/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 13:
Čl. I
Ve vyhlášce č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími, § 1 včetně nadpisu zní:
㤠1
Způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů
Nárok na vrácení daně z minerálních olejů se vypočte podle vzorce:
a) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních
 
A = B x (C/1000) x 0,4,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  C =
platná sazba daně podle zákona o spotřebních daních, uvedená na dokladu o prodeji,
b) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 9,265 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 1,6 Kč/l vynásobená koeficientem 0,5714,
c) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4,
d) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
  A =
nárok na vrácení daně,
  B =
množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období pro zemědělskou prvovýrobu,
  4,38 =
výše vrácené daně odpovídající sazbě daně u těchto minerálních olejů ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301,
e) pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních
 
A = B x 4,38,
kde
 
Nahrávám...
Nahrávám...