dnes je 24.5.2024

Input:

524/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 524/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 3. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
Čl. I
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 56 odst. 6 se číslo „42” nahrazuje číslem „43”.
2. V § 120 odstavec 6 zní:
„(6) Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které vzniklo podle odstavce 4, zaniká, neoznámí-li tento samostatný zprostředkovatel České národní bance prostřednictvím aplikace České národní banky pro registraci subjektů do 30 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
Nahrávám...
Nahrávám...