dnes je 22.5.2024

Input:

563/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

č. 563/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2020,
kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb., vyhlášky č. 143/2018 Sb., vyhlášky č. 301/2018 Sb., vyhlášky č. 269/2019 Sb. a vyhlášky č. 259/2020 Sb., se mění takto:
1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.2 se v bodu 3 slova „s osvědčením k výkonu povolání bez odborného dohledu a po prokázání zvláštní odborné způsobilosti” nahrazují slovy „způsobilého k výkonu povolání fyzioterapeuta se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí”.
2. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se v položce OD 00015 číslo „6 150” nahrazuje číslem „6 658”, v položce OD 00017 se číslo „9 364” nahrazuje číslem „10 245”, v položce OD 00020 se číslo „2 201” nahrazuje číslem „2 571”, v položce OD 00033 se číslo „3 866” nahrazuje číslem „4 475” a v položce OD 00035 se číslo „3 042” nahrazuje číslem „3 357”.
3. V příloze v Kapitole 6 se ve větě první slovo „zvýšenou” zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „z hlediska jeho soběstačnosti a psychického stavu”.
4. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:
„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,28 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,91 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505,
Nahrávám...
Nahrávám...